SABAM wil beter imago

 

Image 

De auteursrechtenmaatschappij Sabam wil onder haar nieuwe voorzitter Stijn Coninx werken aan een beter imago en meer transparantie. Zo is er een vereenvoudiging van tarieven, krijgen de inspecteurs op het terrein nieuwe richtlijnen en worden klachten binnen de maand behandeld. Er komt ook een nieuwe website waarop iedereen kan nakijken of een werk tot het repertorium van Sabam behoort.

200.000 dossiers per jaar
Sabam krijgt volgens haar gedelegeerd bestuurder Johan Verminnen nu jaarlijks ruim 200.000 dossiers te verwerken. Het gaat om 110.000 contracten met verschillende instanties zoals beroepsfederaties en zo'n 100.000 losse contracten voor eenmalige initiatieven als fuiven.
"Er zijn in het verleden klachten geweest, maar we moeten die niet opblazen", zei de nieuwe Sabam-voorzitter dinsdag. "We zijn ons bewust van ons slecht imago en nemen maatregelen."

Klachten binnen de maand behandelen
Zo belooft Sabam dat alle klachten binnen de maand behandeld zullen worden. "En als we fouten maken, zetten we die meteen recht", aldus Verminnen. Voorts vereenvoudigt de maatschappij haar tarieven. Vroeger waren er 80 verschillende, nu 30.

Afspraken
"We hebben afspraken gemaakt met heel wat federaties, gaande van de horeca en Unizo tot Fedis en de hele socio-culturele sector. Iedereen moet weten dat het altijd gaat over onderhandelde tarieven en niet om eenzijdig opgelegde bedragen", luidt het.

Deontologische code
Het personeel op het terrein moet ook een deontologische code ondertekenen - die moet fraude tegengaan - en inspecteurs krijgen een charter. Daarin staat hoe ze zich moeten gedragen, bijvoorbeeld door zich altijd te identificeren. Sabam begon ook al in 2004 met een reorganisatie waarmee het alle zelfstandige agentschappen wil onderbrengen in één filiaal per provincie dat ze zelf beheert.

Vernieuwde website
Er komt in maart ook een vernieuwde website waarop iedereen kan nakijken of een werk tot het beschermde repertorium van Sabam behoort. "Zo komen we tegemoet aan de kritiek dat je niet kan weten of iets beschermd is of niet."

Beeldende kunsten
Sabam maakte vandaag ook bekend dat het een akkoord heeft gesloten met de Koninklijke Vereniging van Beeldende Kunstenaars van België (KVBKB), die zo'n 1.200 kunstenaars telt. Sabam gaat het volgrecht verbonden aan de verkoop van kunstwerken in België innen dat nu geldt voor alle actoren uit de professionele kunsthandel in België.

Sabam kan dankzij de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 maart 2009 ook alle auteursrechten, dus ook reproductierechten, van KVBKB-leden beheren. Sabam mikt in een eerste fase op een omzet van 100.000 euro per jaar of meer. Samen vertegenwoordigen Sabam en de KVBKB in België meer dan 35.000 volgerechtigde Europese beeldende kunstenaars.

Fout beeld
Coninx zei vandaag nog dat alle "auteurs" - Sabam telt vooral muzikanten als lid - hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en zich gedragen als het gezicht van Sabam, en zonder schroom eisen waar ze recht op hebben.

"Sommigen roepen hard, maar doen dan alsof ze niets met ons te maken hebben. Dat moet veranderen. We moeten ook af van het foute beeld dat leeft dat auteursrechten belastingen zijn. Het gaat hier om een deel van ons loon. We hebben bovendien niets te maken met nevenrechten", aldus Coninx. (belga/eb)