Persbericht

 


Image


Wij heten U van harte welkom op deze nieuwe site. www.popcornoldies.com is uitsluitend gewijd aan het Belgisch muziekfenomeen Popcornoldies. Dit was eind jaren zestig en vooral in de jaren zeventig een muziekverschijnsel dat toen enorm populair was in de dancings. De website www.popcornoldies.com bestond al veel vroeger en was in die periode uitgegroeid tot één van de meest bezochte sites over deze muziek. Maar door problemen verdween deze populaire site in 2003 onverwachts van het internet. De voornaamste oorzaak was vooral het gebrek aan tijd en de nodige financiële middelen om deze site volwaardig verder uit te bouwen. Door het succes van deze site waren handige jongens al heel vlug op het idee gekomen om deze site over te nemen en nog anderen waren zelf bezig met het opstarten van een eigen site over Popcornoldies. Door de éénzijdige berichtgeving en soms niet neutrale opstelling was de populariteit van deze sites heelwat minder bij het Popcornpubliek. Hierdoor kregen natuurlijk de meeste popcornfanaten terug heimwee naar de enige, echte “The Original” www.popcornoldies.com

Dit was een aantal gekende personen uit het popcornmilieu niet ontgaan en tussen pot en pint werd er uiteindelijk beslist om de eerst originele site opnieuw op te starten. Voor het ontwerp en een nieuwe look voor www.popcornoldies.com werd er beroep gedaan op de ervaring en de kennis van dezelfde webdesigner. Om de toekomst van deze site veilig te stellen werd er contact opgenomen met Guy Tahir om als webmaster deze site verder uit te bouwen. Ondertussen heeft Guy zijn sporen ruimschoots verdiend met een eigen site, die nadien volledig zal opgaan in de nieuwe site www.popcornoldies.com

De website heeft als voornaamste doel om op een neutrale manier en objectieve manier informatie te verstrekken over dit muziekgenre. In samenwerking met een aantal popcornfanaten heeft de webdesigner een community gecreëerd dat er nooit voorheen was. Meertalige toegang, inzicht in popcorn artiesten, datums van party’s en een gastenboek dat er voor zorgt dat de liefhebbers van deze muziek elkaar nadien ook nog kunnen ontmoeten op één van de vele popcornavonden. Omdat dit de eerste site zal zijn, die voor iedereen toegankelijk is, zijn er ondertussen al vele belangrijke dj’s en mensen uit het popcornmilieu vrijblijvend hun diensten komen aanbieden om mee te werken aan dit unieke project.

De site www.popcornoldies.com is namelijk geen download service. De bedoeling van deze nieuwe site is enkel zo getrouwheidsmogelijk, complete informatie te verstrekken over de Popcornoldies. Ook als doel om informatie te verstrekken onder de enthousiaste popcornliefhebbers over artiesten, de juiste titels van platen en waar men eventueel ook exclusief materiaal zoals cd’s en platen kan bestellen. Onze doelstelling is voornamelijk om de muziekliefhebber zijn verzameling oldies met honderden titels te helpen uitbreiden. Wij hopen zo aan iedereen zijn noden tegemoet te komen om op een correcte en eerlijke manier iedere Popcornliefhebber te informeren.