Nieuwe waakhond voor Sabam en co

Federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte stampt een nieuwe regulator uit de grond, die zal kunnen nagaan of de inning, tarifering en verdeling van auteursrechten door beheersvennootschappen als Sabam wel billijk en niet discriminatoir gebeurt. Een naam heeft het kind nog niet.

Sabam

Vandaag is vaak onduidelijk waar auteursrechten vandaan komen en bij wie ze terechtkomen. Nochtans gaat het om heel wat geld. "De sector kent een groot gebrek aan transparantie, wat de poort openzet voor discriminatie. Met de ene rechtszaak na de andere tot gevolg", aldus Vande Lanotte.

Een hervorming van het auteursrecht - die vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad - moet meer transparantie scheppen. Daarbij hoort een nieuwe regulator. Die kan op vraag van de betrokkenen de handel en wandel van de beheersvennootschappen nagaan en zal desnoods naar het hof van beroep kunnen stappen.

Ten vroegste in 2015

De nieuwe waakhond komt er ten vroegste begin 2015, al kan dat ook later zijn. Voor de praktische kant is immers nog een resem KB's nodig, wat een werk wordt voor de volgende regering. De regulator komt naast de bestaande controledienst, die voortaan boetes tot 50.000 euro zal kunnen opleggen.

Vande Lanotte sleutelt ook aan de kabelrechten die auteurs, kunstenaars, producenten en omroepen krijgen voor de doorgifte van hun werk via de kabel. Dat recht op een vergoeding zullen auteurs of kunstenaars niet meer kunnen afstaan aan de producent, wat moet verzekeren dat het geld bij hen terechtkomt.

Voorts zullen beheersvennootschappen vooraf de boetes moeten vastleggen voor late betalers, mogen ze nog maximaal 15 procent van de auteursrechten afromen als werkingskosten en zullen horecazaken binnenkort nog slechts één factuur krijgen voor de rechten van de auteurs en de uitvoerders van muziek.

Minister Vande Lanotte voorziet tot slot ook duidelijk in de wet dat schoolactiviteiten zowel binnen als buiten de schoolmuren kunnen plaatsvinden. Dat moet Sabamheffingen op voorlezen in de bib tot het verleden maken.