Europa past auteursrechten aan digitale muziektijdperk aan

De Morgen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanpassing van de regels rond auteursrechten aan het digitale muziektijdperk. Verwacht wordt dat de hervorming een grote impuls kan geven aan de ontwikkeling van streamingdiensten en andere aanbieders van online muziek in de Europese Unie.

De Europese Unie telt momenteel zo'n 250 auteursrechtenmaatschappijen zoals het Belgische Sabam, die namens songwriters en tekstschrijvers licenties verstrekken voor het aanbieden van hun werk. Jaarlijks beheren die maatschappijen ongeveer 6 miljard euro aan inkomsten, waarvan het overgrote deel uit de muzieksector komt.

Die auteursrechtenmaatschappijen zijn echter nog grotendeels volgens nationale grenzen georganiseerd en dat remde de ontwikkeling van de online muzieksector af. Aanbieders als Spotify, Deezer, iTunes moesten immers in elke lidstaat een licentie aanvragen. In de toekomst zullen ze echter kunnen aankloppen bij maatschappijen die makkelijker over de grenzen heen opereren en licenties verstrekken die in verschillende landen gelden.

De auteursrechtenmaatschappijen krijgen daarbij ook te maken met een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van transparant management, de inspraak van rechtenhouders en de tijdige uitbetaling van rechten. Als regel geldt dat artiesten maximaal negen maanden na het einde van het jaar waarin de rechten werden geïnd de opbrengst op hun bankrekening moeten zien verschijnen.

Naast de aanbieders van muziek en de artiesten zou ook de muziekliefhebber zijn voordeel moeten halen uit de hervorming. Bevoegd eurocommissaris Michel Barnier maakt zich alvast sterk dat het muziekaanbod breder zal worden.

Over de hervorming hadden de lidstaten en het Europees Parlement reeds een akkoord bereikt. De lidstaten krijgen twee jaar tijd om de Europese wetgeving om te zetten in nationale regels.

Bron : www.demorgen.be