Artikelen - Sabam lanceert bemiddelingsdienst

sabam

Sabam heeft een eigen bemiddelingsdienst opgericht. Voortaan kunnen de leden en klanten van de auteursrechtenmaatschappij die een rechtmatig belang hebben, zich als laatste redmiddel tot die bemiddelaar wenden.

Sinds meerdere jaren streeft Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, naar een betere dienstverlening voor haar leden en klanten. En daar hoort een bemiddelingsdienst bij.

"Bij Sabam willen we onze leden en klanten altijd nauwgezet en onpartijdig van dienst zijn", zegt CEO Christophe Depreter. "Onze Customer Service luistert naar iedereen en realiseert elke dag een efficiënt werk. Toch is een bemiddelingsdienst nuttig om de kwaliteit van onze diensten nog verder te verbeteren."

Onafhankelijk
De bemiddelaar kan de operationele werking van Sabam analyseren, verifiëren dat de regels nageleefd worden en een objectief, onpartijdig rechtsmiddel vormen voor iedereen die zich benadeeld voelt, zegt Depreter. Hij maakt zich sterk dat de bemiddelaar "in alle onafhankelijkheid kan analyseren of de statuten, de geldende tarieven en de toepasbare regels op Sabam strikt nageleefd werden".

Een verzoek kan alleen schriftelijk bij de bemiddelaar ingediend worden en moet voldoen aan de voorwaarden uit het reglement van de bemiddelaar. "Zodra de bemiddelaar een beslissing heeft genomen, deelt hij deze duidelijk en naar behoren gemotiveerd mee aan de verzoeker. Hij kan de behandeling van een specifiek dossier dus valideren of ongeldig verklaren. Hij kan ook interne aanbevelingen opstellen om de toepassing van een bepaalde regel te verbeteren", legt Depreter uit.

De bemiddelingsdienst treedt vanaf volgende week maandag in werking. De bemiddelaar in kwestie, Laurent Weinstein, is bereikbaar via laurent.weinstein@sabam.be.